logga.jpg
Hem Kurser Uppdrag Galleri Kontakt Länkar

Kursanmälan

Du kan anmäla dig till kursen i ekologisk trädgårdsodling när som helst till kommande kurser. Kursstart är i mitten av februari. Information och anmälan.

Odla ditt intresse! Gå den populära kursen som får dig att utvecklas inom trädgårdsodling. Bland gästlärarna finns Maj-Lis Pettersson som undervisar om växtskydd och trädgårdsarkitekt Johan Widoff. Huvudlärare är Per Ahlström.

Kursplan

Kursen i ekologisk trädgårdsodling är förlagd till helger och består av tio undervisningstillfällen. Datum och kursplan för nästa kursomgång hittar du här. Kursplanen kan se olika ut. Slutgiltig kursplan fastställs under första träffen i samråd med kursdeltagarna. Varje kursträff består av två dagar. Tiderna är 8.30- 18.00. Så är brukar kursplanen se ut.

Träff 1

Introduktion

Gemensam planering

Ekologisk odling i ett hållbart perspektiv

Odlingsteori

Tema beskärning. Beskärningsteori

Praktik: vinterbeskärning av äppelträd och bärbuskar.

 

Träff 2

Mäta och rita, (teori och praktik)

Mäta upp och rita ett trädgårdsrum (praktik enskilt och i grupp)

Planera och rita övningsträdgården (gruppmoment)

Teori förkultivering

Beställ frön

 

Träff 3

Tema trädgårdsarkitektur  (gästlärare Johan Widoff)

Marklära, jordförbättring, kompostering (teori)

Djupsängar och drivbänkar (teori)

Praktiskt arbete med rensning, anlägga lotter, ev. anlägga drivbänk

 

Träff 4

Tema vårbruk. Praktisk helg: rensa ogräs, gödsla lotter, gräva djupsängar, lägga ny gödselkompost, sätta potatis.

Genomgång av bevattningssystem och organisation av bevattning

Klimat och klimatanpassning (teori).

 

Träff 5

Tema anläggning: Uppdrag plattsättning och plintgjutning hos uppdragsgivare.

Teori om anläggning av som plattsättning mm.

Rensa och så i övningsträdgård

 

Träff 6

Tema kryddodling och anläggning av kryddgård.

Teori om odling av kryddor kombinerat med studiebesök i kryddgård. Gästlärare; Rose-Marie Helén

Praktik: Renovera kryddgård hos uppdragsgivare

Rensa och sköta övningsträdgård

Plantera förkultiverade köldkänsliga kulturer i övningsträdgården  

 

Träff 7

Tema trädgårdsresan; 2 dagar med besök i privatträdgårdar, småbruk samt Enköpings parker

Färgkomposition (teori + ev. övning)

Skörd, skötsel och kompletterande sådder på övningsträdgården

 

Träff 8

Tema växtskydd. Gästlärare Maj-Lis Pettersson SLU Uppsala.

Skörd, skötsel och kompletterande sådder i övningsträdgården.

Praktik; sommarbeskärning av äppelträd.

 

Träff 9

Tema perenner. Perennteori, att välja, planera och odla perenner Gästlärare, Rose-Marie Helén.

Praktik; renovera stor perennrabatt hos uppdragsgivare.

Teori om att välja och odla träd och buskar gästlärare Rose-Marie Helén

Skörd + ev. påbörja höstbruk övningsträdgård

 

Träff 10

Praktik: Höstbruk övningsträdgård.

Utvärdera skörderesultat

Projektseminarier

Kursutvärdering

Avslutning

Utblick

Hösttider är skördetider

Dags att safta, sylta och ta till vara. Efter en ovanligt kall sommar kan skörden se lite annorlunda ut i år. Vill ni ha nya idéer, kolla Sara Bäckmos senaste bok Skillnadens skörd, som ger tips på hur man tar till vara skörden året om.

Höst innebär också att vi förbereder nästa års odlingskurs. Unna dig en trädgårdskurs, det kan förändra ditt liv på ett oanat sätt!

 

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss