logga.jpg
Hem Kurser Uppdrag Galleri Kontakt Länkar

Kursanmälan

Du kan anmäla dig till kursen i ekologisk trädgårdsodling när som helst till kommande kurser. Kursstart är i mitten av februari. Information och anmälan.

Odla ditt intresse! Gå den populära kursen som får dig att utvecklas inom trädgårdsodling. Bland gästlärarna finns Maj-Lis Pettersson som undervisar om växtskydd och trädgårdsarkitekt Johan Widoff. Huvudlärare är Per Ahlström.

Kurs i ekologisk trädgårdsodling

Ettårig grundkurs på distans februari – t o m oktober

Grundkursen i ekologisk trädgårdsodling vänder sig till alla som vill lära sig mer om hur man praktiskt går till väga vid ekologisk trädgårdsodling till husbehov. Kursen är även lämplig för dem som vill arbeta i mindre trädgårdsverksamheter. Vårt upplägg är brett där tanken är att ge de praktiska och teoretiska baskunskaper en odlare behöver om planering, anläggning och skötsel av en trädgård. Våra perspektiv är det småskaliga och det långsiktigt hållbara. Kursen drivs i Stude förbundet Vuxenskolans regi. Den gick tidigare på Alma folkhögskola, läs mer om det under kurshistoriken.

Innehåll

Vi behandlar odlingsteori, marklära, jordförbättring, komposthantering, växtskydd, trädgårdsplanering, ritteknik, köksträdgården med olika odlingstekniker, kryddträdgården, ettåriga blommor, perenner, beskärning, odling av träd och buskar, vissa anläggningsmoment till exempel vatten i trädgården, sten- och plattsättning och betonggjutning. Som deltagare påverkar man kursens exakta innehåll inom dess ramar. Vårt mål är att varje deltagare själv ska äga kunskaper i att planera, anlägga och genomföra en odling efter genomgången kurs.

Upplägg

Kursen är organiserad i helgträffar och distansperioder mellan dessa. Varje helgträff utgörs av två heldagar. Ofta har de ett specifikt tema. Distansperiodernas längd varierar mellan tre och fem veckor.  En röd tråd är att vi följer en odlingssäsong genom eget arbete i vår övningsträdgård på Överjärva gård i Solna. Här genomför vi praktiskt alla moment som ingår under odlingssäsongen. Vissa moment görs hos uppdragsgivare i andra trädgårdar. Även du som deltagare kan vara uppdragsgivare till ett moment.

Pedagogik

Den pedagogiska idén bygger på att vi blandar teori med praktiskt arbete under
handledning. Det praktiska dominerar helgträffarna eftersom vår idé bygger på att man lär sig bäst genom att se och göra. Hemarbetet under distansperioderna utgörs av enskilda och gemensamma uppgifter. De enskilda uppgifterna består av planerings eller övningsuppgifter samt ett eget praktiskt projektarbete. De gemensamma uppgifterna är obligatoriska och utgörs av medverkan i skötseln av övningsträdgården. Handledning och återkoppling sker för dessa moment på distans. Dessutom ingår litteraturstudier.

Omfattning

Grundkursen är anpassad så att man skall kunna ha ett heltidsarbete och samtidigt delta fullt ut. På ett år ingår 10 helger lördag-söndag med träffar. Mellan träffarna krävs tid för att genomföra distansmomenten. Omfattningen är jämförbar med halvfartsstudier förlagda till kvällstid och helger för den som utnyttjar alla distansuppgifternas möjligheter.

Lärare

Huvudlärare och kursansvarig är Per Ahlström. På vissa moment undervisar externa lärare. Den välkända radioprofilen Maj-Lis Pettersson brukar anlitas för att undervisa i växtskydd.

Plats

Övningsträdgården ligger på Överjärva gård vid Ulriksdals pendeltågstation.
Hela teoridagar och vissa andra övningsmoment är också förlagda dit. Vissa anläggningsmoment och studiebesök görs i andra trädgårdar i mälardalsregionen.

Utblick

Hösttider är skördetider

Dags att safta, sylta och ta till vara. I senaste numret av Natur & Trädgård finns många tips, den här gången av Sara Bäckmo. Natur & Trädgård har också en webbsida.

Höst innebär också att vi förbereder nästa års odlingskurs. Unna dig en trädgårdskurs, det kan förändra ditt liv på ett oanat sätt!

 

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss